Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Các ngành Giun - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Câu 1 Nhận biết

Sán lá gan thích nghi với lối sống:


Câu 4 Nhận biết

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người?


Câu 11 Thông hiểu

Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Vận dụng

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?


Câu 14 Vận dụng

Giun kim khép kín được vòng đời do thói quen nào ở trẻ em?


Câu 15 Vận dụng

Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm có ở các đại diện của ngành Giun đốt là

1. Cơ thể phân đốt.

2. Có xoang cơ thể.

3. Bắt đầu có hệ tuần hoàn.

4. Hô hấp qua da hoặc mang.

Số phương án đúng là