Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4,5 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4, Chương 5: Ngành Thân mềm và ngành Chân khớp

Câu 1 Nhận biết

Nhện nhà có bao nhiêu đôi chân bò ?


Câu 3 Thông hiểu

Trong số những chân khớp dưới đây, có bao nhiêu loài có giá trị thực phẩm?

1. Tôm hùm

2. Cua nhện

3. Tôm sú

4. Ve sầu

Số ý đúng là


Câu 4 Nhận biết

Loài nào dưới đây là loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não?


Câu 6 Thông hiểu

Động vật nào dưới đây không có lối sống kí sinh?


Câu 7 Thông hiểu

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?


Câu 8 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….


Câu 9 Nhận biết

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua


Câu 10 Vận dụng

Ở cua, giáp đầu – ngực chính là?


Câu 12 Nhận biết

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?


Câu 13 Nhận biết

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?


Câu 23 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.


Câu 26 Thông hiểu
Câu 27 Nhận biết

Cơ thể châu chấu gồm mấy phần?


Câu 30 Vận dụng

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào?