Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2, 3 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, Chương 2, Chương 3

Câu 1 Nhận biết

Trong các đại diện sau nhóm động vật nào không thuộc ngành ruột khoang?


Câu 3 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết

Sán lá gan thích nghi với lối sống:


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Vận dụng

Trùng giày khác với trùng biến hình và trùng roi ở đặc điểm:


Câu 11 Thông hiểu

Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất?


Câu 12 Thông hiểu

Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?


Câu 14 Nhận biết

Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?


Câu 15 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….


Câu 16 Nhận biết

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là


Câu 17 Nhận biết

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người?


Câu 18 Nhận biết

Trong các động vật nguyên sinh sau, động vật nào có cấu tạo đơn giản nhất?


Câu 19 Nhận biết

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào?


Câu 22 Nhận biết

Trứng giun đũa xâm nhập vào cơ thể người chủ yếu thông qua đường nào?


Câu 23 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)… thông với nhau.


Câu 24 Nhận biết

Ở cơ thể thủy tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô-bì cơ nằm ở


Câu 27 Nhận biết

Hình thức sinh sản vô tính của thuỷ tức là gì?


Câu 28 Vận dụng

Trong việc phòng bệnh sốt rét, người ta muốn hạn chế sự sinh trưởng của bọ gậy (lăng quăng hoặc cung quăng) bằng cách nào?


Câu 29 Vận dụng

Vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ


Câu 30 Vận dụng

Trong các đặc điểm sau, đâu là điểm khác nhau giữa sán lá gan và giun đũa?