Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2, 3 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, Chương 2, Chương 3

Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Vị trí kí sinh của trùng kiết lị trong cơ thể người là


Câu 6 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

...(1)… của sứa dày lên làm cơ thể sứa …(2)… và khiến cho …(3)… bị thu hẹp lại, thông với lỗ miệng quay về phía dưới.


Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Vận dụng

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?


Câu 11 Thông hiểu

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là


Câu 12 Thông hiểu

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các giun tròn?


Câu 13 Nhận biết

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Vận dụng

Trong số các đặc điểm sau, đặc điểm có ở các đại diện của ngành Giun đốt là

1. Cơ thể phân đốt.

2. Có xoang cơ thể.

3. Bắt đầu có hệ tuần hoàn.

4. Hô hấp qua da hoặc mang.

Số phương án đúng là


Câu 16 Thông hiểu

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ


Câu 17 Nhận biết
Câu 20 Vận dụng

Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:


Câu 22 Thông hiểu

Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là


Câu 29 Vận dụng

Vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ