Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 04

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến bài G7