Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Điền từ vào chỗ còn thiếu: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường … nước nhà Việt Nam.”


Câu 6 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 7 Thông hiểu

Điền từ vào chỗ trống: “Từ …, con người bắt đầu phát hiện và chế tác công cụ lao động bằng đồng đỏ, tiếp đó là đồng thau. Đến khoảng cuối thiên niên kỉ II- đầu thiên niên kỉ I, con người đã biết chế tác công cụ lao động bằng sắt.”


Câu 9 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 10 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Đầu phía dưới của kinh tuyến là hướng


Câu 13 Thông hiểu

Để thể hiện các nhà máy thủy điện, người ta dùng kí hiệu


Câu 14 Nhận biết

Đối với bản đồ không có mạng lưới kinh, vĩ tuyến khi xác định phương hướng cần dựa vào


Câu 16 Thông hiểu

Hóa thạch đầu tiên về Người tối cổ ở Đông Nam Á được tìm thấy ở đâu?


Câu 18 Nhận biết

Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian


Câu 20 Thông hiểu

Căn cứ nào sau đây không dùng để xác định độ cao tuyệt đối của các địa điểm trên bản đồ?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu
Câu 25 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 26 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 27 Vận dụng

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?


Câu 28 Vận dụng

Đâu không phải nơi cư trú chủ yếu của người nguyên thủy ở Việt Nam?


Câu 29 Vận dụng

Ở Tiểu học, em đã bước đầu được làm quen với một số kiến thức địa lí. Em hãy cho biết kiến thức địa lí không được học ở lớp 5?


Câu 30 Vận dụng

Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây ?


Câu 31 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Cho biết thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây) có tọa độ địa lí là bao nhiêu?


Câu 32 Vận dụng

Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách nhau 100, ta vẽ một vĩ tuyến thì có tất cả


Câu 33 Vận dụng

Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách nhau 100, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả


Câu 34 Vận dụng

Cho bản đồ hướng di chuyển của cơn bão Doksuri đổ bộ vào nước ta:

Bão Doksuri di chuyển vào nước ta theo hướng


Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 40 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là