Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 1

Câu 2 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 3 Nhận biết

Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau


Câu 4 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 5 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 6 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 7 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 10 Nhận biết
Câu 11 Nhận biết

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?


Câu 13 Thông hiểu
Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 18 Thông hiểu

Cư dân ở Bắc Bộ Việt Nam biết tới đồ đồng từ khi nào?


Câu 19 Nhận biết

Dựa vào phát hiện ở đâu mà người ta tìm ra kim loại phát hiện vào khoảng thiên niên kỉ IV TCN?


Câu 20 Thông hiểu

Địa bàn cư trú của người tinh khôn là?


Câu 21 Thông hiểu

Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Tư liệu chữ viết là những bản ghi… hay sách được in, khắc chữ”.


Câu 22 Thông hiểu

Điền từ vào chỗ trống: “Từ …, con người bắt đầu phát hiện và chế tác công cụ lao động bằng đồng đỏ, tiếp đó là đồng thau. Đến khoảng cuối thiên niên kỉ II- đầu thiên niên kỉ I, con người đã biết chế tác công cụ lao động bằng sắt.”


Câu 26 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 27 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng

Cho bản đồ hướng di chuyển của cơn bão Doksuri đổ bộ vào nước ta:

Bão Doksuri di chuyển vào nước ta theo hướng


Câu 31 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 32 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 33 Vận dụng
Câu 34 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Ở bán cầu Nam, chịu tác động của lực Côriolit, gió Nam sẽ bị lệch hướng trở thành:


Câu 36 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là


Câu 37 Vận dụng cao

             "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

              Ngày tháng mười chưa cười đã tối“.

Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở


Câu 38 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 39 Vận dụng cao

Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả