Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?


Câu 3 Thông hiểu

Các dân tộc trên thế giới đều sử dụng chung một bộ lịch là


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết

Con người đã phát hiện và dùng kim loại để chế tạo công cụ vào khoảng thời gian nào?


Câu 7 Thông hiểu

Đâu là bản đồ có tỉ lệ trung bình?


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ phụ thuộc vào


Câu 11 Thông hiểu

Tỉ lệ 1 : 100.000 là bản đồ có tỉ lệ


Câu 13 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 16 Nhận biết

Vào ngày 22/6 và 22/12, các địa điểm ở vĩ tuyến 66033 Bắc và Nam có độ dài ngày – đêm


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1000.000 là những bản đồ có


Câu 21 Thông hiểu

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, được Bác nói khi nào?


Câu 23 Nhận biết

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?


Câu 24 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 25 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 26 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 27 Thông hiểu

Đứng thứ năm trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước lớn nhất là


Câu 28 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 30 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 31 Vận dụng
Câu 32 Vận dụng

Cho bản đồ sau:

Để biểu hiện địa hình trong bản đồ trên, người ta chủ yếu sử dụng phương pháp


Câu 33 Vận dụng

Cho hình vẽ sau

Đặc điểm nào sau đây thể hiện đúng nhất hình dạng của địa hình núi ở hình vẽ trên


Câu 34 Vận dụng

Bản đồ có thước tỉ lệ như sau:

Cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa?


Câu 35 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

             "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

              Ngày tháng mười chưa cười đã tối“.

Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở


Câu 38 Vận dụng cao

Ở nước ta: vào mùa hè, nhiều trường học và cơ quan nhà nước có lịch làm việc bắt đầu sớm hơn vào buổi sáng; ngược lại vào mùa đông lịch làm việc được lùi xuống muộn hơn. Sự thay đổi giờ như trên là do tác động của hệ quả


Câu 39 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả


Câu 40 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là