Đề kiểm tra giữa kì 1- Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu

Lịch sử là… xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của … từ khi xuất hiện đến nay.


Câu 3 Thông hiểu

Tại sao bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Nhận biết

Người nguyên thủy thông qua gì để chinh phục thiên nhiên?


Câu 8 Thông hiểu

Địa bàn đặt đúng hướng khi đường Bắc – Nam là đường gì?


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Đặc điểm của xã hội phương Đông có gì khác phương Tây?


Câu 11 Thông hiểu

 Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Cuối thời kì nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn các nền văn hóa tiêu biểu như Phùng Nguyên, Đồng Đậu và…”.


Câu 12 Thông hiểu

Đâu là bản đồ có tỉ lệ trung bình?


Câu 13 Nhận biết

Đứng thứ nhất trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và có kích thước nhỏ nhất là


Câu 14 Nhận biết

Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nào dưới đây xa Mặt Trời nhất?


Câu 15 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu

Đâu không phải văn hóa trong đời sống xã hội nguyên thủy?


Câu 18 Thông hiểu

Những chiếc răng của Người tối cổ ở Việt Nam cách đây 400 000 năm được tìm thấy tại đâu?


Câu 19 Thông hiểu

Nguồn tư liệu nào được coi là nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất?


Câu 20 Thông hiểu

Để thể hiện các nhà máy thủy điện, người ta dùng kí hiệu


Câu 21 Nhận biết

Điền từ vào chỗ trống: “… là những dấu tích vật chất người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất, các công trình kiến trúc,...” 


Câu 24 Thông hiểu

Các dân tộc trên thế giới đều sử dụng chung một bộ lịch là


Câu 26 Vận dụng

Sự kiện lịch sử nào diễn ra trước chiến thắng lịch sử năm 938 của Ngô Quyền 690 năm?


Câu 27 Vận dụng

Một thiên niên kỉ bằng bao nhiêu năm?


Câu 28 Vận dụng

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?


Câu 29 Vận dụng

Tìm lỗi sai trong câu sau: “ Ở phương Tây (Lưỡng Hà, Ai Cập,…) vào cuối thời nguyên thủy, những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam gắn với các nền văn hóa tiêu biểu như Phùng Nguyên (khoảng 4000 năm trước), Đồng Đậu (khoảng 3500 năm trước), Gò Mun (khoảng 3000 năm trước)”.


Câu 30 Vận dụng

Những người đứng đầu thị tộc khi xã hội xuất hiện giai cấp chuyển thành giai cấp nào?


Câu 31 Vận dụng

Máy bay đi từ Hà nội đến Băng Cốc (Thái Lan), bay theo hướng nào sau đây ?


Câu 32 Vận dụng

Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách nhau 100, ta vẽ một vĩ tuyến thì có tất cả


Câu 33 Vận dụng

Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách nhau 100, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả


Câu 35 Vận dụng

Hãy sắp xếp lại các ý sau sao cho đúng với thứ tự các bước khi vẽ lược đồ trí nhớ về đường đi từ nhà đến trường học.

1. Hồi tưởng điểm xuất phát và điểm kết thúc.

2. Xác định hướng đi và khoảng cách giữa các điểm mốc.

3. Nhớ lại những điểm mốc chính trên toàn bộ quãng đường.

4. Xác định hướng đi từ điểm xuất phát đến điểm đến.


Câu 36 Vận dụng
Câu 38 Vận dụng cao

Khi Luân Đôn là 4 giờ, thì ở Hà Nội là


Câu 40 Vận dụng cao

Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả