Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các chủ đề 1,2,3