Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 1, 2, 3, 4