Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 4

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập 4 bài đầu chương 1

Câu 1 Thông hiểu

Kính lúp không quan sát được vật nào dưới đây


Câu 4 Nhận biết

Khi sử dụng kính lúp, chúng ta thực hiện mấy bước


Câu 6 Thông hiểu

Theo em, việc trồng cây trong nhà kính với quy mô lớn (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?


Câu 7 Vận dụng

Vật nào sau đây, không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời


Câu 9 Vận dụng

Để điều chỉnh độ phóng đại, người ta thay đổi bộ phận nào


Câu 10 Vận dụng cao

Kí hiệu 10X, 40X, 100X là của bộ phân nào :