Đề kiểm tra 15 phút HK1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 1

Câu 1 Thông hiểu

Kính lúp không quan sát được vật nào dưới đây


Câu 2 Thông hiểu

Chọn đơn vị đo thích hợp cho mỗi chỗ trống trong các câu sau:

1. Khối lượng của một học sinh lớp 6 là 45 …

2. Khối lượng của chiếc xe tải là 2,4 …

3. Khối lượng của viên thuốc cảm là 2 …


Câu 3 Nhận biết

Điền vào chỗ trống:

"….là dụng cụ đo thời gian".


Câu 6 Vận dụng

Để điều chỉnh độ phóng đại, người ta thay đổi bộ phận nào


Câu 7 Vận dụng
Câu 8 Vận dụng
Câu 9 Vận dụng

\(39,{5^0}C\) đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:


Câu 10 Vận dụng cao

Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1410 viên kẹo mỗi giờ. Bình có thể đóng 408 hộp trong 8 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, thì ai là người đóng gói nhanh hơn?