Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 3

Câu 1 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được


Câu 5 Nhận biết

Có bao nhiêu ước của \( - 24.\)


Câu 6 Thông hiểu

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -30m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên 25m. Độ cao mới của chiếc tàu so với mực nước biển là:


Câu 7 Nhận biết

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là


Câu 8 Vận dụng

Số các ước nguyên của số nguyên tố \(p\) là:


Câu 9 Vận dụng
Câu 10 Vận dụng cao

Tìm các giá trị thích hợp của chữ số $a$ sao cho: \( - \overline {a99}  >  - 649 >  - \overline {6a0} \)