Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 29 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ chương 3 đến chương 5