Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Tuần 29 đến tuần 35