Kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng của biển, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, thiên nhiên phân hóa đa dạng

Câu 1 Nhận biết

Miền nào sau đây đặc trưng bởi khí hậu có nền nhiệt cao, biên độ nhiệt năm nhỏ, có sự phân chia hai mùa mưa - khô rõ rệt?


Câu 4 Nhận biết

Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở vùng đồi núi nước ta là


Câu 5 Nhận biết

Các dãy núi trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chạy theo hướng chính là


Câu 6 Thông hiểu

Nhân tố quan trọng nào dẫn tới sự phân mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực của nước ta?


Câu 7 Nhận biết

Nơi diễn ra sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là ở


Câu 8 Vận dụng

Khu vực có chế độ nước sông chênh lệch rất lớn giữa mùa lũ và mùa cạn ở nước ta là


Câu 10 Vận dụng cao

Thành phần tự nhiên nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sâu sắc nhất của Biển Đông?