Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí Dân cư và nông nghiệp

Câu 1 Nhận biết

Vùng có mật đô dân số thấp nhất hiện nay của nước ta là:


Câu 4 Thông hiểu

Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng:


Câu 9 Vận dụng

Cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đơi là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng