Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí Dân cư và nông nghiệp

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác?


Câu 7 Thông hiểu

Cây rau màu ôn đới được trồng ở đồng bằng sông Hồng vào vụ


Câu 10 Vận dụng cao

Nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy sự hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông phẩm hàng hóa ở nước ta trong giiai đoạn hiện nay là