Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Vị trí địa lí, đất nước nhiều đồi núi

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Ranh giới tự nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:


Câu 10 Vận dụng cao

Hiện nay, về vấn đề cắm mốc phân định chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam cần tiếp tục đàm phán với: