Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Vị trí địa lí, đất nước nhiều đồi núi

Câu 3 Nhận biết

Nước ta có 4600km đường biên giới trên đất liền, 3260km đường bờ biển,… là đặc điểm của vùng:


Câu 4 Nhận biết

Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với quốc gia nào sau đây:


Câu 5 Nhận biết

Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây:


Câu 10 Vận dụng cao

Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do: