Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 đến chương 9, lớp 11 và chương 1 lớp 12

Câu 2 Nhận biết

Cho các sự kiện sau:

(1) Hội nghị quốc tế họp tại Xan Phranxixcô (Mĩ)

(2) Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu)

(3) Hội nghị quốc tế tại Ianta (Liên Xô)

(4) Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian


Câu 3 Thông hiểu

Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là


Câu 4 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?


Câu 11 Nhận biết

Triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam thông qua hiệp ước nào?


Câu 13 Nhận biết

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu, Đông Bắc Triều Tiên sau chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 14 Nhận biết

Đâu là một trong những chính đảng của giai cấp tư sản ở Đông Nam Á được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?


Câu 22 Nhận biết

Hình thức đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là

 


Câu 25 Nhận biết

Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?


Câu 29 Vận dụng
Câu 32 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng cao

Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) có tác động như thế nào đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối ở Việt Nam?


Câu 40 Vận dụng cao

Từ sự khác biệt giữa các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý- Trần với cuộc kháng chiến chống Pháp của triều Nguyễn, theo anh (chị) đâu là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự thành bại của một cuộc chiến tranh?