Đề thi học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 39 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1. Địa lí tự nhiên

Câu 1 Thông hiểu

Nguyên nhân làm thu hẹp diện tích rừng, làm nghèo tính đa dạng của các kiểu hệ sinh thái , thành phần loài và nguồn gen, chủ yếu là do


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Căn cứ Atlat địa lí trang 9, cho biết tần suất hoạt động của bão nhiều nhất vào vùng nào?


Câu 6 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Hệ thống cây trồng của nước ta phong phú, đa dạng là do ảnh hưởng quyết định của nhân tố


Câu 9 Nhận biết

Đâu không phải khó khăn chủ yếu của vùng đồi núi là:


Câu 12 Nhận biết
Câu 19 Thông hiểu

Vùng biển mà Việt Nam hoàn toàn có chủ quyền kinh tế nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền máy bay nước ngoài được tự do hoạt động là:


Câu 20 Nhận biết

Dầu mỏ, khí đốt có ở vùng biển nào của nước ta?


Câu 28 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết miền khí hậu phía Bắc không có  vùng khí hậu nào sau đây?


Câu 32 Vận dụng

Thiên tai xảy ra hằng năm, đe dọa và gây hậu quả nặng nề nhất cho vùng đồng bằng, ven biển nước ta là:


Câu 35 Vận dụng

Biện pháp nào không thích hợp để hạn chế tính thất thường của khí hậu tới sản xuất nông nghiệp ở nước ta?


Câu 37 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng cao