Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1. Địa lí tự nhiên

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Căn cứ vào Atalat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết sông nào sau đây không thuộc chín hệ thống sông lớn của nước ta?


Câu 6 Thông hiểu

Nhân tố quan trọng nhất dẫn đến sự phân hóa khí hậu giữa các khu vực nước ta là


Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 25  hãy cho biết vườn quốc gia Pù Mát thuộc tỉnh nào sau đây:


Câu 12 Thông hiểu

Hệ thống cây trồng của nước ta phong phú, đa dạng là do ảnh hưởng quyết định của nhân tố


Câu 13 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết địa điểm nào sau đây có lượng mưa trung bình năm trên 2800mm/năm?


Câu 14 Thông hiểu

Thành phần tự nhiên nào không có sự thay đổi theo đai cao?


Câu 15 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết Khu kinh tế biển Dung Quất thuộc tỉnh nào?


Câu 16 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Khoáng sản nổi bật của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là


Câu 23 Nhận biết
Câu 24 Nhận biết

Ranh giới tự nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:


Câu 27 Thông hiểu

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông được thể hiện rõ ở :


Câu 32 Vận dụng

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đến hoạt động


Câu 33 Vận dụng
Câu 35 Vận dụng

Hướng các dãy núi là nguyên nhân cơ bản khiến cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông


Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Thành phần tự nhiên nào ở nước ta chịu ảnh hưởng nhiều nhất, sâu sắc nhất của Biển Đông?