Đề thi học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1. Địa lí tự nhiên

Câu 1 Nhận biết

Ranh giới tự nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:


Câu 3 Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 -5, cho biết tỉnh nào của nước ta giáp biển?


Câu 5 Nhận biết

Ở miền  Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình dưới (m):


Câu 6 Thông hiểu

Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của Biển Đông không được thể hiện qua:


Câu 7 Thông hiểu

Ý nghĩa to lớn của rừng đồi với tài nguyên môi trường:


Câu 9 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết Đèo Ngang nằm giữa hai tỉnh nào:


Câu 11 Thông hiểu

Vào giữa và cuối mùa hạ, do áp thấp Bắc Bộ nên gió mùa Tây nam khi vào Bắc Bộ chuyển hướng thành:


Câu 13 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết đâu không phải là vườn quốc gia nằm trên đảo (quần đảo)?


Câu 14 Nhận biết

Các dãy núi trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chạy theo hướng chính là


Câu 19 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta?


Câu 20 Nhận biết
Câu 22 Thông hiểu
Câu 25 Nhận biết

Bắc Trung Bộ là khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió nào?


Câu 26 Thông hiểu

Hoạt động ngoại lực đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và biến đổi địa hình Việt Nam hiện tại là


Câu 34 Vận dụng

Quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc  làm biến đổi bề mặt địa hình hiện tại được biểu hiện:


Câu 36 Vận dụng

Loại thiên tai ít xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là


Câu 39 Vận dụng cao

Ở đồng bằng Sông Cửu Long về mùa cạn, nước triều lấn mạnh làm gần 2/3 diện tích đồng bằng bị nhiễm mặn, chủ yếu do:


Câu 40 Vận dụng cao

Sự khác nhau về mùa khô và mưa ở Tây Nguyên (sườn Tây Trường Sơn) và sườn Đông của Trường Sơn vào mùa hạ là do tác động của hướng dãy núi Trường Sơn đối với các luồng gió: