Đề thi giữa kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Vị trí địa lí, đất nước nhiều đồi núi, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1 Nhận biết

Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao nhất ở vùng nước nào?


Câu 2 Nhận biết

Hiện tượng hoang mạc hóa xảy ra mạnh nhất ở khu vực ven biển nào?


Câu 4 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết gió mùa mùa đông thổi vào nước ta theo hướng nào?


Câu 5 Thông hiểu

Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và đại dương trên vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương, nên Việt Nam có nhiều:


Câu 6 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam –  Lào?


Câu 7 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Nhận biết

Loại khoáng sản mang lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai thác ở các vùng của Biển Đông là


Câu 12 Thông hiểu

Vùng biển mà Việt Nam hoàn toàn có chủ quyền kinh tế nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền máy bay nước ngoài được tự do hoạt động là:


Câu 13 Thông hiểu
Câu 15 Nhận biết

Nước ta nằm trong múi giờ thứ mấy?


Câu 17 Thông hiểu

Nhờ có biển Đông nên khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu nào?


Câu 20 Nhận biết

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là:


Câu 24 Vận dụng

Vùng nào ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió Tây khô nóng?


Câu 27 Vận dụng

Địa điểm nào dưới đây có lượng mưa trung bình năm lớn nhât?


Câu 30 Vận dụng cao

Ở nước ta, loại tài nguyên có triển vọng khai thác lớn nhưng chưa được chú ý đúng mức là