Đề kiểm tra học kì I - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 40 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 1 + chương 2 + chương 3 + chương 4