Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5 + chương 6 + chương 7