Đề kiểm tra giữa học kì I - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 40 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 + chương 2