Đề kiểm tra học kì II - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 5+6+7+8+9