Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 45 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 6 -10