Đề kiểm tra học kì 1 - Đề 2

Số câu: 39 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1 - 5