Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Câu 5 Thông hiểu

Quốc gia nào được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?


Câu 6 Thông hiểu

Yếu tố nào đã dến đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI?


Câu 9 Nhận biết

Hiệp ước nào đã đánh dấu bước chuyển từ Cộng đồng châu Âu (EC) sang Liên minh châu Âu (EU)?


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết

Cuộc cách mạng nào đã giúp Ấn Độ tự túc được lương thực cho toàn dân và bắt đầu xuất khẩu?


Câu 14 Nhận biết

Cơ quan nào của Liên hợp quốc gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương


Câu 16 Thông hiểu

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc


Câu 17 Thông hiểu

Quốc gia nào là lực lượng đi đầu trong lĩnh vực khoa học vũ trụ từ những năm 50 - 60 của thế kỉ XX?


Câu 18 Nhận biết

Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Lào từ năm 1955 đến năm 1972 do lực lượng chính trị nào lãnh đạo?


Câu 19 Nhận biết

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?


Câu 21 Nhận biết

Bản hiến pháp đầu tiên của Liên bang Nga được ban hành vào khoảng thời gian nào


Câu 24 Vận dụng

Quyết định nào của Liên hợp quốc đã có tác động trực tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi năm 1960?


Câu 25 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Thất bại nào của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới?


Câu 29 Vận dụng cao

Hiện nay, Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp biên giới ở khu vực nào?


Câu 30 Vận dụng cao

Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?