Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: 1/2 chương 10