Đề kiểm tra 15 phút chương 6: Kim loại kiềm kiềm thổ và nhôm - Đề số 1

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài lí thuyết kim loại kiềm và hợp chất đến bài ôn tập chương 6