Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3 lớp 10 và chương 1 lớp 11

Câu 2 Nhận biết

Văn hóa Óc Eo được hình thành trong khoảng thời gian nào?


Câu 4 Nhận biết

Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã liên kết với nghĩa quân của Pu-côm-bô ở Campuchia trong những năm 1866 - 1867?


Câu 5 Nhận biết

Sự phân chia nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài là hệ quả của cuộc chiến tranh nào?

 


Câu 10 Nhận biết

Từ thời vua Môngkút - Rama IV (1851- 1868), Xiêm đã thực hiện chủ trương để phát triển đất nước và bảo vệ nền độc lập?


Câu 11 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Việt Nam đầu thời Nguyễn?


Câu 14 Nhận biết

  

Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình trong năm 1833 là

 


Câu 15 Nhận biết

Sau khi chiến thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ xây dựng chính quyền mới và thống trị vùng đất nào?

 


Câu 18 Nhận biết

Trong các cuộc đấu tranh dưới đây của công nhân, cuộc đấu tranh nào tồn tại lâu nhất?

 


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Nhận biết

Sau cuộc chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Nhận biết

Trong những năm 1649- 1653, nước Anh theo thể chế chính trị gì?

 


Câu 24 Thông hiểu
Câu 27 Nhận biết

Vua Quang Trung giữ mối quan hệ như thế nào đối với nhà Thanh khi xây dựng vương triều mới?

 


Câu 28 Thông hiểu
Câu 30 Vận dụng

Nguyên nhân quyết định nào khiến cho cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc (1898) thất bại, còn cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản (từ năm 1868) lại thành công?


Câu 33 Vận dụng

Đâu không phải nội dung giải thích đúng cho căn nguyên Nguyễn Kim lấy danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” để nổi dậy?

 


Câu 37 Vận dụng

Phong trào nào đánh dấu lần đầu tiên giai cấp công nhân Pháp bước lên vũ đài chính trị với tư thế của một giai cấp độc lập, chống trực tiếp kẻ thù của mình là giai cấp tư sản bằng biện pháp bạo lực?

 


Câu 38 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Trên trời có ông sao Tua

Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành”

Những câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào?