Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, 3 lớp 10 và chương 1 lớp 11

Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?


Câu 10 Nhận biết

Đâu là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc được thành lập năm 1905?


Câu 11 Thông hiểu

Động lực cơ bản thúc đẩy cách mạng tư sản Pháp phát triển đi lên là

 


Câu 12 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Mĩ là

 


Câu 16 Nhận biết

Nguồn tuyển chọn quan lại chủ yếu dưới thời Lê sơ là

 


Câu 19 Nhận biết

Đến giai đoạn nào các công cụ bằng đồng thau trở nên phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt ở Việt Nam?


Câu 20 Nhận biết
Câu 21 Thông hiểu
Câu 24 Nhận biết

Nhà sử học Ngô Thì Sĩ ở thế kỉ XVII có viết: “Những chiến công các đời Đinh, Lê, Lý, Trần vẫn còn nhờ vào uy thanh lẫm liệt để lại ấy…là vũ công cao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ mà thôi đâu”.

Nhận xét trên đề cập đến chiến thắng nào của nhân dân ta trong thế kỉ X?

 


Câu 26 Thông hiểu
Câu 29 Vận dụng

Điểm giống nhau trong các phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (cuộc vận động Duy tân, Nghĩa Hòa đoàn, cách mạng Tân Hợi) là


Câu 34 Vận dụng

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là


Câu 35 Vận dụng

Hệ thống thuộc địa thế giới ban đầu đem lại nhiều quyền lợi cho những nước nào?

 


Câu 38 Vận dụng cao

Công trình được xây dựng từ cuối thế kỉ XIV, là điển hình của nghệ thuật xây thành ở nước ta và ngày nay đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới

 


Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Từ tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến thế kỉ XIX, anh (chị) hãy rút ra quy luật phát triển của lịch sử dân tộc