Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Lí - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 10