Đề thi học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí khu vực và các quốc gia

Câu 3 Thông hiểu

Đâu không phải là nguyên nhân khiến các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn – su?


Câu 8 Nhận biết

Dạng địa hình chủ yếu ở phần lãnh thổ phía tây Liên Bang Nga là


Câu 10 Nhận biết

Nhận định nào sau đây không nằm trong tự do di chuyển?


Câu 11 Nhận biết

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức


Câu 14 Nhận biết

Nhận định nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Hoa Kì?


Câu 16 Nhận biết

Giai đoạn nào của nền kinh tế Nhật Bản bị suy sụp nghiêm trọng?


Câu 17 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu

Lãnh thổ Trung Quốc giáp với bao nhiêu nước?


Câu 20 Nhận biết
Câu 21 Vận dụng

Giả sử tốc độ gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì giai đoạn 2015 – 2020 là 0,6%, thì số dân Hoa Kì 2018 là bao nhiêu?


Câu 22 Vận dụng
Câu 23 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới năm 2014

(Đơn vị: %)

Dựa vào bảng số liệu trên cho biết, để thể hiện được tỉ trọng GDP, số dân của EU và một số nước trên thế giới, biểu đồ thích hợp là


Câu 24 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

“Trên 70% dân số Liên Bang Nga sống ở thành phố, chủ yếu là các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tinh”. Điều này mang lại thuận lợi gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Liên Bang Nga?


Câu 28 Vận dụng

Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm:

Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở Nhật Bản?


Câu 31 Vận dụng

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng Đông – Tây tuy không thuận lợi nhưng rất cần thiết để thúc đẩy


Câu 34 Vận dụng

Cho bảng số liệu

GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: tỉ USD)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới qua các năm là


Câu 37 Vận dụng cao

Nhân tố ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á là


Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là