Đề thi giữa kì 2 - Đề số 3

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: LB Nga (kinh tế) và Nhật Bản, Trung Quốc

Câu 2 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, thường có mưa to và bão là đặc điểm khí hậu của


Câu 12 Nhận biết

Ngành công nghiệp nào sau đây phát triển mạnh ở Trung Quốc nhờ lực lượng lao động dồi dào ?


Câu 14 Thông hiểu
Câu 15 Vận dụng

Những ngành công nghiệp mà Liên Bang Nga hợp tác chủ yếu với Việt Nam (trước đây và hiện nay) là


Câu 18 Vận dụng

Cho bảng số liệu:
                      Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc qua một số năm

(Đơn vị: %)

Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết, nhận xét nào sau đây đúng với tỉ trọng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn 1985 – 2014?


Câu 19 Vận dụng cao
Câu 20 Vận dụng cao