Đề thi giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: LB Nga (kinh tế) và Nhật Bản, Trung Quốc

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Ý nào sau đây không biểu hiện khó khăn của Liên Bang Nga sau khi Liên Bang Xô viết tan rã (đầu thập niên 1990 và những năm tiếp theo)?


Câu 7 Nhận biết

Cây trồng nào chiếm vị trí quan trọng nhất trong trồng trọt ở Trung Quốc?


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

Các trung tâm công nghiệp Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, Cô-bê nằm trên đảo


Câu 14 Nhận biết

Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?


Câu 15 Nhận biết

Kiểu khí hậu nào sau đây làm cho miền Tây Trung Quốc có nhiều hoang mạc, bán hoang mạc?


Câu 16 Nhận biết

Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất thúc đẩy sự phát triển của vùng Đông Xi-bia?


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết
Câu 21 Nhận biết

Nhật Bản nằm trong khu vực hoạt động chủ yếu của gió nào sau đây?


Câu 22 Thông hiểu
Câu 24 Nhận biết

Chăn nuôi ở Nhật Bản phát triển theo hình thức


Câu 29 Vận dụng
Câu 30 Vận dụng cao

Diễn đàn kinh tế được tổ chức nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư ở vùng Viễn Đông của Liên Bang Nga, biến khu vực này thành trung tâm kinh tế châu Á là