Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập nội dung các bài chương 4, chương 5, chương 6 và chương 7