Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập các bài chương 4,5,6,7