Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2, Cảm ứng, Chương 3 Sinh trưởng và phát triển, Chương 4 Sinh sản

Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Cho các bộ phận sau:

1. Đỉnh rễ          4. Chồi đỉnh

2. Thân             5. Hoa

3. Chồi nách      6. Lá

Mô phân sinh đỉnh không có ở


Câu 8 Vận dụng
Câu 10 Nhận biết

Khí Etilen được sản sinh trong hầu hết các thành phần khác nhau của cơ thể thực vật. Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô và giai đoạn phát triển của cơ thể. Vai trò của êtilen là


Câu 20 Vận dụng
Câu 24 Thông hiểu
Câu 26 Vận dụng

Để tăng trọng cho lợn thịt ở giai đoạn cai sữa, người ta tăng lượng axit amin nào trong khẩu phần ăn ?


Câu 29 Vận dụng cao

Trong cơ chế điều hòa sinh trứng ở người, vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích tuyến yên tiết các hoocmon FSH và LH có tác dụng kích thích buồng trứng làm cho trứng chín và rụng tạo thể vàng. Thể vàng tiết ra hoocmon progesterol và ơstrogen làm cho niêm mạc tử cung phát triển dày lên. Một trong những biện pháp tránh thai hiệu quả là uống thuốc tránh thai để ngăn trứng chín và rụng, viên thuốc tránh thai chứa loại hoocmon nào dưới đây?