Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 5

Câu 3 Thông hiểu

Đâu là nhân tố khiến cho quan hệ quốc tế châu Âu cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ngày càng căng thẳng?


Câu 4 Nhận biết

Cơ quan nào nắm vai trò điều hành nền kinh tế nước Đức trong những năm 1929-1939?


Câu 5 Nhận biết

Ai là “cha đẻ” của Chính sách kinh tế mới (NEP) được thực hiện ở nước Nga Xô Viết trong những năm 1921-1925?


Câu 12 Nhận biết

Đâu là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo thời cận đại?


Câu 13 Thông hiểu
Câu 17 Nhận biết

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?


Câu 18 Nhận biết

Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Ấn Độ thuộc Anh?


Câu 21 Thông hiểu

Tác gia văn học duy nhất của phương Đông thời Cận đại đã đoạn giải Nôbel là ai?


Câu 22 Nhận biết

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước


Câu 24 Thông hiểu
Câu 27 Nhận biết

Sự kiện nào được coi là duyên cớ trực tiếp dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)?


Câu 33 Vận dụng

Đặc điểm cơ bản trong quan hệ giữa các nước tư bản từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất để trước chiến tranh thế giới thứ hai là


Câu 34 Vận dụng

Hành động đề cao dân tộc Đức và tham vọng thống trị thế giới của Hítle phản ánh tư tưởng gì của người Đức trong những năm 1929-1939?


Câu 36 Vận dụng cao

Sự kiện nào xảy ra trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) có tác động tích cực đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam?


Câu 37 Vận dụng cao

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 ở Trung Quốc đã đưa tới sự ra đời của tổ chức chính trị nào ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?


Câu 40 Vận dụng cao