Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1