Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài Cấu tạo của lá đến bài Các hình thức hô hấp

Câu 1 Nhận biết

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là


Câu 3 Nhận biết

Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là


Câu 7 Thông hiểu

Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau
(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.
(2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
(3) Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
Số phát biều đúng là:


Câu 8 Nhận biết

Tùy loài cây và vùng sinh thái, nhiệt độ thấp nhất để cây bắt đầu hô hấp trong khoảng:


Câu 9 Nhận biết

Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên gồm các?


Câu 11 Thông hiểu

Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn, hãy xác định đó là hai vị trí nào?


Câu 13 Nhận biết

Nhiệt độ tối đa cây còn hô hấp được biến thiên trong khoảng:


Câu 21 Thông hiểu

Ở động vật ăn thực vật thức ăn được biến đổi như thế nào?


Câu 22 Vận dụng

Trong các cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?


Câu 25 Nhận biết
Câu 28 Vận dụng

Trong ống tiêu hóa của các loài gia cầm, diều là một phần của


Câu 29 Nhận biết

Thực vật nào sau đây thường xảy ra hô hấp sáng?


Câu 34 Nhận biết

Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?


Câu 37 Nhận biết

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat là