Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 03

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập chương 1, 2 và 3