Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Tiêu hóa động vật đến hết Chương Cảm ứng

Câu 1 Nhận biết

“…(1)…….là vận động của cây phản ứng lại sự thay đổi của tác nhân môi trường tác động đồng đều lên các bộ phận của cây”.

(1) là?


Câu 3 Nhận biết

Ở người trưởng thành, mỗi chu kỳ tim kéo dài khoảng


Câu 6 Thông hiểu

Cho các loại tập tính sau đây của động vật:

1. Tập tính săn đuổi mồi của hổ.

2. Tập tính làm tổ của ong.

3. Tập tính sinh sản của chim.

4. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai.

Loại tập tính nào mang tính bẩm sinh


Câu 7 Nhận biết

HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận :


Câu 8 Nhận biết

Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :


Câu 11 Thông hiểu

Có bao nhiêu ý sau đây đúng về bơm Na – K?

(1) Bơm Na – K là các chất vận chuyển (bản chất là protein) có trên màng tế bào

(2) Có nhiệm vụ chuyển K+ từ phía ngoài tế bào trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ K+ ở bên trong tế bào luôn cao hơn ở bên ngoài tế bào, vì vậy duy trì được điện thế hoạt động

(3) Có nhiệm vụ chuyển Na+ từ phía ngoài tế bào trả vào phía trong màng tế bào làm cho nồng độ Na+ ở bên trong tế bào cao hơn ở bên ngoài tế bào, vì vậy tạo được điện thế nghỉ.

(4) Hoạt động của bơm Na – K không tiêu tốn năng lượng

(5) Bơm Na – K còn có vai trò trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động. Bơm này chuyển Na+ từ phía trong tế bào trả ra phía ngoài màng tế bào trong trường hợp điện thế hoạt động xuất hiện

Phương án trả lời đúng là:


Câu 14 Nhận biết

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính


Câu 15 Nhận biết

Hoocmon nào chi phối tính hướng sáng của cây?


Câu 17 Thông hiểu

Tính hướng đất âm cùa thân và hướng đất dương của rễ, được sự chi phối chủ yếu của nhân tố nào sau đây?


Câu 20 Vận dụng

Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính


Câu 24 Thông hiểu

Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng


Câu 27 Vận dụng

Nguy cơ lớn nhất đối với các động vật hô hấp qua bề mặt cơ thể là


Câu 29 Vận dụng

Cho các đặc điểm sau:

1. Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chỉ trong động mạch dưới áp lực thấp

2. Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) không tiếp xúc trực tiếp với tế bào cơ thể

3. Máu (hỗn hợp máu + dịch mô) được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể

4. Tốc độ máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chảy chậm

5. Tốc độ máu (hỗn hợp máu + dịch mô) chảy nhanh

Hệ tuần hoàn hở có bao nhiêu đặc điểm trên?


Câu 30 Vận dụng

Đọc đoạn thông tin sau đây và trả lời câu hỏi?

Một số loài chó sói thường sống thành từng đàn, chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định. Chúng cùng nhau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ. Mỗi đàn đều có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước, thức ăn còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Ngoài ra, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết hoặc quá già yếu, con khỏe mạnh thứ hai sẽ lên thay thế.

Điều nào sau đây nói lên vai trò của tập tính xã hội và tập tính bảo vệ lãnh thổ của loài sói?