Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Tiêu hóa động vật đến hết Chương Cảm ứng