Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Môi trường trong cơ thể tác động ngược đến bộ phận tiếp nhận kích thích và truyền đến bộ phận điều khiển được gọi là:


Câu 19 Nhận biết

Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là


Câu 22 Nhận biết

Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây?


Câu 23 Thông hiểu

Hình vẽ bên mô tả dạ dày của một nhóm động vật ăn cỏ. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Đây là loại dạ dày 4 ngăn đặc trưng cho tất cả các loài động vật ăn cỏ.

II. Dạ cỏ là nơi có VSV sống cộng sinh giúp tiêu hoá thức ăn xenluloz

III. Dạ lá sách là nơi thức ăn được chuẩn bị để ợ lên miệng nhai lại.

IV. Dạ múi khế là nơi có enzyme pepsin và HCl giúp phân giải protein từ cỏ và vi sinh vật.


Câu 25 Nhận biết

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng


Câu 26 Nhận biết

Ở sâu bọ, hoạt động trao đổi khí được thực hiện qua:


Câu 27 Thông hiểu

Một học sinh đã chỉ ra các hậu quả khi bón liều lượng phân bón hóa học cao quá mức cần thiết cho cây như sau:

1. Gây độc hại đối với cây.

2. Gây ô nhiễm môi trường.

3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.

4. Dư lượng phân bón sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.

Tổ hợp ý đúng là


Câu 28 Nhận biết
Câu 32 Vận dụng

Tất cả các ion khoáng đi vào cơ thể thực vật luôn phải đi qua màng sinh chất của loại tế bào nào sau đây?


Câu 33 Vận dụng

Mạch rây được cấu tạo từ các tế bào sống có bao nhiêu vai trò sau đây?

1. Tạo dòng di chuyển chậm của các chất.

2. Dễ dàng kiểm soát, phân phối các chất.

3. Các tế bào này sẽ không hút nước và ion khoáng của những tế bào bên cạnh.

4. Bảo vệ ống dẫn trước áp lực sinh ra do lực hút từ sự thoát hơi nước ở lá.


Câu 34 Vận dụng

Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:

(1) dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín

(2) Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giây chuyển màu từ xanh da trời sang hồng

(3) Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá

(4) so sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt duới của lá trong cùng thời gian,

Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là:


Câu 37 Vận dụng

Nguy cơ lớn nhất đối với các động vật hô hấp qua bề mặt cơ thể là


Câu 38 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng